Trường tiểu học Trưng Vương

  • Điện thoại: 02626512018
  • Email: hoidang@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn 12 - Xã Eak Mút - Huyện Eakar - Tỉnh Đăk Lăk