Giới thiệu

Trường TH Trưng Vương thành lập 1997 tại thôn 12 xã Eak mút – huyện Ea Kar – Tỉnh Đăk Lắk. Năm 2015 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tháng 11 năm 2018 trường sáp nhập thêm trường TH Điện Biên.

Năm học 2020-2021 trường có 30 đồng chí Cán Bộ – Giáo viên – Nhân Viên. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. trường có 15 lớp với 552 học sinh.