Có thể lùi tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè vì dịch Covid-19

Có thể lùi tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè vì dịch Covid-19

Lượt xem:

   Tại Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam diễn ra sáng nay, 16.2, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, có thể phải lùi Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh 2020” vì dịch Covid-19. Chiến dịch Thanh niên sinh viên hè có thể bị lùi lại vì dịch Covid-19. Ảnh Bảo Anh Sáng 16/2, tại Hà Nội, Trung ương... ...
Sân chơi ” Viết chữ đẹp”

Sân chơi ” Viết chữ đẹp”

Lượt xem:

           Thực hiện theo kế hoạch  Số: 06 CV/HĐĐ  của Hội đồng đội huyện Ea Kar về việc tổ chức sân chơi “viết chữ đẹp”. Trong tháng 3 vào các ngày  29, 30, 31 Liên đội Trường Tiểu học Trưng Vương đã tổ chức sân chơi “viết chữ đẹp” ở cả 3 điểm trường. Sân chơi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của... ...
Sân chơi ” Viết chữ đẹp”

Sân chơi ” Viết chữ đẹp”

Lượt xem:

           Thực hiện theo kế hoạch  Số: 06 CV/HĐĐ  của Hội đồng đội huyện Ea Kar về việc tổ chức sân chơi “viết chữ đẹp”. Trong tháng 3 vào các ngày  29, 30, 31 Liên đội Trường Tiểu học Trưng Vương đã tổ chức sân chơi “viết chữ đẹp” ở cả 3 điểm trường. Sân chơi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của... ...