Sân chơi ” Viết chữ đẹp”

Sân chơi ” Viết chữ đẹp”

Lượt xem:

           Thực hiện theo kế hoạch  Số: 06 CV/HĐĐ  của Hội đồng đội huyện Ea Kar về việc tổ chức sân chơi “viết chữ đẹp”. Trong tháng 3 vào các ngày  29, 30, 31 Liên đội Trường Tiểu học Trưng Vương đã tổ chức sân chơi “viết chữ đẹp” ở cả 3 điểm trường. Sân chơi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của... ...
Sân chơi ” Viết chữ đẹp”

Sân chơi ” Viết chữ đẹp”

Lượt xem:

           Thực hiện theo kế hoạch  Số: 06 CV/HĐĐ  của Hội đồng đội huyện Ea Kar về việc tổ chức sân chơi “viết chữ đẹp”. Trong tháng 3 vào các ngày  29, 30, 31 Liên đội Trường Tiểu học Trưng Vương đã tổ chức sân chơi “viết chữ đẹp” ở cả 3 điểm trường. Sân chơi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của... ...